Kryptovaluuttoihin sijoittaminen

Virtuaalivaluutat ovat viimeisten vuosien aikana vakiinnuttaneet paikkansa sijoitusinstrumenttien joukossa, vaikka monet vanhan koulukunnan sijoittajat edelleen vierastavat niitä.

Tähän on useita syitä, joista suurimpina voidaan nähdä virtuaalivaluuttojen verrattain vaikeasti hahmotettava teknisyys ja ostojen tekemiseen vaadittavat tekniset taidot.

Nykyään on toki olemassa perinteisestä pörssimaailmasta löytyviä virtuaalivaluuttoihin kytkettyjä instrumentteja, joiden kautta ostaminen on helpompaa.

Toinen iso asia vanhan koulukunnan virtuaalivaluuttojen vierastamiseen löytyy niiden yhdestä perustavaa laatua olevasta ajatuksesta – niitä tarjotaan vaihtoehdoksi nykyiselle valuuttajärjestelmälle, joka ymmärrettävästi aiheuttaa vastarintaa niiden keskuudessa joiden hyvinvointi perustuu vanhaan järjestelmään.

Tämä artikkeli sisältää:

 • Vinkkejä sijoittamiseen
 • Tekniset ominaisuudet sijoituspäätöstä tehdessä
 • Sijoitusten hajauttaminen
 • Haasteet

Vinkkejä sijoittamiseen

Nuoreen alaan liittyy omat ongelmansa ja niiden mukana tulevat riskit, mutta nämä eivät mielestämme kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että virtuaalivaluutat tulisivat kuulua jokaisen eteenpäin katsovan sijoittajan portfolioon.

Valuuttojen ominaisuuksiin tutustuminen on ensimmäinen askel muodostettaessa mielipidettä virtuaalivaluuttaan sijoittamisesta. Kaikkein olennainen asia sijoittamisessa on sen käyttötarkoitus, sillä se muodostaa sijoittajalle ajatusta siitä, onko kyseinen valuutta hyödyllinen, mihin sitä voidaan käyttää ja onko sillä tulevaisuudessa kysyntää.

Esimerkiksi Litecoinin käyttötarkoitus on toimia vaihdannan välineenä kuten nykyisetkin fiat- valuutat.

Ethereum taas pyrkii luomaan kokonaisen ekosysteemin lohkoketjuteknologiaa käyttäen ja näin antaen mahdollisuuden suunnitella uusia käyttötarkoituksia sen alustalle.

Virtuaalivaluuttojen maailmassa on käytänteenä, että jokaisesta valuutasta kirjoitetaan sen toteuttamisvaiheessa niin sanottu whitepaper, josta löytyy kaikki olennainen tieto tarpeesta tuoda kyseinen valuutta markkinoille. Näitä ovat:

 • Käyttötarkoitus
 • Markkinarako
 • Tekniset ominaisuudet
 • Valuutan takana toimivan tiimi

Löydät koosteen suosituimmista valuutoista valuuttavertailu -osiosta.

TEKNISET OMINAISUUDET SIJOITUSPÄÄTÖSTÄ TEHDESSÄ

Teknisten ominaisuuksien ymmärtäminen sijoituspäätöstä tehdessä on hyvin tärkeää.

Virtuaalivaluutat kannattaa ensin jakaa käyttötarkoituksiensa mukaan ryhmiin ja verrata valuuttoja teknisien ominaisuuksien mukaan näiden ryhmien sisällä.

Esimerkiksi perinteisien valuuttojen korvaajiksi ilmoittautuneet Bitcoin, Litecoin ja Bitcoin Cash voidaan laittaa teknisten ominaisuuksien mukaan järjestykseen, jolloin huomataan että Bitcoin jää näistä viimeiseksi.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että Bitcoin on huono sijoitus. Se on tällä hetkellä de facto –virtuaalivaluutta johon kaikkia muita verrataan, laajalle levinnein ja parhaiten valtaväestön tiedossa.

Sijoittajan onkin aina mietittävä sijoitustaan myös muiden kuin teknisten asioiden kautta. Kuitenkin voi olla perusteltua ajatella, että pidemmässä juoksussa teknisesti paremmat ratkaisut ajavat alalle ensin tulleiden ohi, mutta tarkoittaako se että Bitcoinin kurssi laskee, vai muiden nousee, onkin eri asia.

Koska alalla tulee tapahtumaan vielä paljon, on sijoittaessa yksittäiseen virtuaalivaluuttaan arvotettava valuutan takana olevan tiimin kokemusta, ammattitaitoa, ajatusmalleja ja tiimin aikaansaamia tuloksia.

Tämä vertautuu suoraan startup –sijoittamiseen, jossa välillä pääomasijoittajat lähtevät mukaan startuppiin vain, koska näkevät yrityksen tiimin olevan laadukas.

Kyvykkyys mukautua haasteisiin ja muutoksiin kääntämälle ne omaksi edukseen on jotain mitä nuorella, nopeasti kasvavalla ja muuttuvalla alalla tarvitaan.

Virtuaalivaluuttasijoitusten hajauttaminen

Perinteisesti sijoittajalla on ollut erilaisia tapoja hajauttaa sijoituksiaan. Yksi vaihtoehto on hajauttaa omaisuuslajien välillä, jolloin portfolioon sisällytetään niin osakkeita, kuin korkoja.

Näiden kahden perinteisen omaisuuslajin rinnalle ovat nyt tulleet virtuaalivaluutat, jotka voivat tarjota mahdollisuuden suojautua nykyisen valuuttajärjestelmän ongelmilta.

Edelleen on muistettava, että ala on hyvin nuori ja on vaikea sanoa paljonko virtuaalivaluuttojen paino portfoliossa kannattaisi olla.

Täysin virtuaalivaluuttoihin sijoittamatta jättäminen on myös eräänlaista varojen keskittämistä, koska silloin jätetään ulos yksi mielenkiintoinen omaisuuslaji, jolla voi olla kirkas tulevaisuus edessään.

Muita hajautuksen mahdollisuuksia ovat esimerkiksi maantieteellinen, toimiala ja ajallinen hajauttaminen. Maantieteellinen ja toimialakohtainen eivät välttämättä toimi virtuaalivaluuttoihin sijoittamisen kontekstissa. Toki siitä ovatko virtuaalivaluutat oma toimialansa vai omaisuuslajinsa, voidaan olla montaa mieltä.

Ajallinen hajauttaminen sijoittamisessa virtuaalivaluuttoihin on mielenkiintoinen konsepti. Ala kasvaa nopeasti, joten normaalit tavat hajauttaa vuosien kuluessa eivät välttämättä toimi.

Virtuaalivaluuttojen kurssit vaihtelevat tällä hetkellä hyvinkin voimakkaasti, joten tietynlaista ajallista hajautusta voi silti suositella. On todella ikävää jos sijoitit jokaisen virtuaalivaluuttoihin suunnitellun eurosi joulukuun lopussa tai tammikuun alussa, kun nyt monia saa yli 50% halvemmalla. Näin ollen ostoeriä kannattaa suunnitella yhden sijaan useita ja seurata markkinan kehittymistä.

Jos haluat sijoittaa yleisesti virtuaalivaluuttoihin, etkä halua tutkia tarkemmin jokaisen virtuaalivaluutan soveltuvuutta sijoituskohteeksi, voit helposti sijoittaa vaan lähes koko markkinaan.

Kymmenen suurinta virtuaalivaluuttaa edustavat tällä hetkellä noin 90 %:a koko virtuaalivaluuttamarkkinasta, joten valitsemalla suurimmat, olet vahvasti kattanut koko markkinan.

Muista kuitenkin, että suurimmat 10 valuuttaa elävät myös omaa elämäänsä, joten sijoitusten ajallinen hajauttaminen ja yksittäisen valuutan sijoitushetken kurssin tarkastelu kannattaa.

Haasteet virtuaalivaluuttoihin sijoittamisessa

Mitä sitten on huomioitava sijoittaessa virtuaalivaluuttoihin? Tärkein asia sijoittaessa mihin tahansa instrumenttiin on ymmärtää mihin on sijoittamassa.

Jos eri virtuaalivaluutat kuten Bitcoin, Ethereum, Ripple tai Monero eivät ole vielä sinulle tuttuja tai lohkoketjujen ydinajatus ei ole selvinnyt, suosittelemme tutustumaan ensin niihin huolellisesti.

Täydellinen ymmärtäminen ja menestyksekäs sijoittaminen virtuaalivaluuttoihin voivat kuitenkin olla hankalia toteuttaa, koska niihin liittyy vielä moni kysymysmerkkejä seuraavista syistä:

 • Verrattain nuori ala
 • Teknisten ominaisuuksien ymmärtäminen voi olla hankalaa
 • Kaupankäynnin ja hinnan muodostumisen perustuminen puhtaasti kysyntään ja tarjontaan
 • Virtuaalivaluuttojen arvojen suuri heilahtelu
 • Huijausten suuri lukumäärällinen osuus markkinoilla olevista virtuaalivaluutoista
 • Regulaation ja säädösten puuttuminen

Sijoittaminen virtuaalivaluuttoihin voi olla hyvin vaativaa, jos pyrit tekemään kaikkesi minimoidaksesi riskit ja aidosti ymmärtämään kaiken sijoituskohteistasi. Internet pursuaa kommentteja ja kannanottoja yksittäisten virtuaalivaluuttojen puolesta sekä vastaan.

Virtuaalivaluuttojen markkinassa nähdään myös aika-ajoin niin kutsuttu ”pump and dump” ilmiö, jossa jokin taho laittaa liikkeelle informaatiota tietyn valuutan erinomaisuudesta ja itse ostaen laittaa nousun liikkeelle. Monet sijoittajat tarttuvat tähän ja näin nousu lähtee kiihtymään loppuessa tilanteeseen, jossa aloittaja myy omistuksensa ja näin aiheutuvalla myyntipaineella saa kurssin laskuun.

Muita olemassa olevia ongelmia sijoittamisessa virtuaalivaluuttoihin ovat valuuttojen säilyttämisessä käytettävien lompakoiden hakkeroinnit ja käyttäjien virheet kun valuuttoja lähetetään osoitteesta toiseen. Jos osoitteen kirjoittaa väärin, ei varoja ole mahdollista enää saada takaisin. Tämä ei ole vika, vaan enemminkin ominaisuus virtuaalivaluuttojen ollessa anonyymejä ja jäljittämättömiä, kaikki ainakin jollain tasolla.

Yksittäisiin virtuaalivaluuttoihin kannattaakin näin suhtautua kuten startup -yrityksiin – paljon tulee sattumaan ja tapahtumaan ja mahdollisuus koko valuutan kaatumisesta on suuri, mutta onnistuessaan voitot ovat tähtitieteelliset.

Jos mielipiteesi on, että virtuaalivaluutoilla on merkittävää käyttöä tulevaisuudessa, jonka kautta teet päätöksen niiden ostosta, miksi ostaisit seuraavan kerran vasta vuoden päästä? Katso kattavat ohjeet esim. Bitcoinin ostamiseen täältä.

Muista, että virtuaalivaluutat ovat riskialttiita instrumentteja, joissa on vaara menettää koko sijoittamansa pääoma. Sijoittamisessa on hyvä käyttää harkintaa ja olla kärsivällinen.

4.6/5

Kryptoja markkinoiden